Start

 

Vårt syfte är att vara brottsförebyggande - inte ingripande.

Vi hjälper till att återskapa tryggheten i vårt samhälle.

Det är dig och din by vi värnar om!

Stöd vårt arbete!

Enligt statistik från närpolisen i Hässleholm har brottsligheten i vårt patrullerade område minskat betydligt. För att kunna driva verksamheten vidare behöver vi ständigt nya sponsorer.