Information om verksamheten för 2021

Trygg i Vittsjö har utfört patrullering 306 dagar i 2021, i snitt 84% av årets dagar, möjligen mer, eftersom inte alla körningar är noterade i loggboken. Resultatet varierar månadsvis med som lägst i december på 80% till som mest 94% under november. Eftersom flera chaufförer varit i riskzonen och avstått att köra på grund av Covid 19 med smittorisk har bemanningen varit haltande. Fin prestation av övriga som upprätthållit bevakningen och även kört extraturer för att täcka upp behovet. Under och efter pandemin har flera chaufförer slutat så behovet av nya frivilliga krafter är mycket stort. Ju fler vi är som kör desto mindre betungande blir det. 

Trygg i Vittsjö har haft kontakt med polisen vid akuta tillfällen 9 gånger, noterat registreringsnummer och identifierat misstänkta fordon, utfört extra bevakning efter tips samt haft kontakt med ungdomar på fel plats minst 52 gånger. Med framgång utfört livräddande insats i snö och kyla 1 gång. Vi har säkert genom vår närvaro förhindrat ett antal brott och annat uppsåt i vår bygd.

Vi har behov av ytterligare 4-6 chaufförer för att vi skall få full teckning med nuvarande utnyttjande av våra chaufförer. Det vill säga en körning i månaden. Vi får konstatera att våra chaufförer ofta tipsar polisen om olika händelser. Den absolut vanligaste åtgärden som chaufförerna utför är att identifiera och rapportera trafikanter med avvikande beteende.

Har Du lust att hjälpa till som chaufför eller något annat, kontakta Sivard (0451 - 250 43) eller Leif (0705 - 54 36 43).

Trygg i Vittsjö tackar alla som genom ekonomiska eller praktiska insatser bidrar till ett tryggare Vittsjö.

  • Medlemsavgift per år för privatpersoner: min. 200 kr
  • Medlemsavgift per år för företag: min. 900 kr