Information om verksamheten för 2020.

 

Trygg i Vittsjö har utfört patrullering i snitt 91 % av årets dagar (85 %), möjligen mer, eftersom inte alla körningar är noterade i loggboken. Resultatet varierar månadsvis med som mest 97 % under november till sämsta månaden januari med 87 %. Fantastisk prestation av våra flitiga chaufförer där en del kör extraturer för att täcka upp behovet. Fler chaufförer behövs alltid, ju fler vi är som kör desto mindre betungande blir det.

Vi har behov av ytterligare 4 - 6 chaufförer för att vi skall få full teckning med nuvarande utnyttjande av våra chaufförer. Det vill säga en körning i månaden.

Vi får konstatera att våra chaufförer ofta tipsar polisen om olika händelser. Den absolut vanligaste åtgärden som chaufförerna utför är att identifiera och rapportera trafikanter med avvikande beteende. Vi har säkert genom vår närvaro förhindrat ett okänt antal brott och annat uppsåt i vår bygd.

Vi har säkert genom vår närvaro förhindrat ett antal brott och annat uppsåt i vår bygd.

Trygg i Vittsjö tackar alla som genom ekonomiska eller praktiska insatser bidrar till ett tryggare Vittsjö

Medlemsavgift per/år privatperson min.  200:-

Medlemsavgift per/år företag min.  900:-

Har Du lust att hjälpa till som chaufför eller något annat, kontakta Sivard tel. 0451 - 250 43 eller Leif tel. 0705 54 36 43