Verksamheten av Trygg i Vittsjö

Trygg i Vittsjö är en ideell och opolitisk organisation som bildades av privatpersoner i Vittsjö juni 2003.

Organisationen drivs som förening med en arbetande styrelse. Verksamheten drivs uteslutande med sponsrade medel från privatpersoner, företag och organisationer i Vittsjö med omnejd. Syftet är att vara brottsförebyggande - inte ingripande.

Kärnan i verksamheten består av patrullering med egen bil. Varje natt året om åker vi omkring två och två i Vittsjö och Emmaljunga med omnejd. Genom noteringar kan vi dokumentera och eventuellt larma om händelser som kan vara av intresse för polisen. Ett mycket nära och gott samarbete med närpolisen i Hässleholm har gjort att brottligheten i de områden vi patrullerar minskat betydligt. Detta enligt statistik från polisen.

I dagsläget är vi ett 60-tal privatpersoner som, enligt ett uppgjort schema och utan ekonomisk ersättning, på det här sätter visar att vi värnar om tryggheten i vår bygd och vill göra en personlig insats för samhället.

Vi har med sponsorbidrag kunnat investera i en egen bil och ett mobiltelefonabonnemang. Våra sponsorpengar går till bensinförbrukning och övriga kostnader för bilen.